วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บันทึกกิจกรรม ชมรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

บันทึกการดำเนินกิจกรรม ของ  ชมรม อย.น้อย 
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 
 
ตรวจห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในบริเวณโรงเรียน

 ความสะอาดห้องน้ำชาย  สะอาดนะครับ น้ำดื่ม


บริเวณหน้าห้องน้ำ ที่ล้างมือ

ห้องน้ำสะอาด น่าใช้  ที่ โรงเรียนของพวกเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น